Polityka prywatności

Informujemy, że Administratorem danych jest firma Unitherm Sp. z o.o. z siedzibą ul.Kartuska 391, 80-125 Gdańsk. Celem zbierania danych jest wykonywanie zleconych przez Państwa usług, dostaw i serwisu, oraz Państwa zapytań ofertowych. Zbieramy tylko te dane, które umożliwią realizację powyższych.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, oraz ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania zleconych usług, dostaw i ofert. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe realizowanie powyższych.

 

Dane udostępnione przez Państwa nie podlegają profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane będą przez 10 lat od zakończenia świadczonych przez nas usług dla Państwa, licząc do zakończenia roku kalendarzowego.